Avrupa’da büyüme ve yatırım fonları birleştirilecek

0

Avrupa’da artık normalleşmeye başlayan ekonomik belirsizliğe rağmen yatırımcıları teşvik etme çabalarını tartışıyoruz. Güveni yeniden tesis etmek için, Avrupa Birliği’nden gelen kamu yardımına, Avrupa yatırım planında sağlanan krediler eşlik edecektir.

AB fonları yatırımları artırabilecek ve daha fazla istihdam yaratabilecek mi?

Bu soruları Avrupa kurumlarındaki en yetkin isimlere yöneltiyoruz.

Ekonomik belirsizlik artık hepimiz için normal bir durum haline geldi.

Avrupa Komisyonu’nun Yatırımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Bölgesel İşlerden Sorumlu Komisyon Üyesi ile Avrupa’nın bir güven ortamı yaratarak iş yaratmada riskten kaçınan yatırımcılara nasıl rehberlik edebileceğini konuştuk.

Plan bu mu? Paraya ihtiyacı olan riskli projeleri finanse etmek için. İnşaat ve yatırım için Avrupa fonlarından havuz hibeleri. Avrupa Stratejik Yatırım Fonu’ndan alınan krediler için.

fikir? Fikir şu ki, Avrupa Birliği daha fazla risk alıyor, projeler özel sektörden gelen kaynaklarla da destekleniyor. Ancak bir Avrupa Birliği bürokratı değilseniz, birbirine çok benzeyen bu iki fon hakkında pek bir şey bilmiyor olabilirsiniz. Hatta bu fonların adını ilk kez duyuyor olabilirsiniz.

Vatandaşın, projenin istihdam yaratması ve bölgesinin büyümesine katkı sağlaması için kaynağa ihtiyacı varsa yetkili makamlarla iletişime geçmesi gerekiyor.

Teklif, ulusal sanayi planına veya ülkenin büyümek istediği bölgeye uygunsa değerlendirilir ve onaylanır.

Hükümet, bir kişinin projesi gibi çok sayıda projeyi içeren Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonu’ndan yararlanmak için Avrupa Birliği’nin ulusal bir planını yapabilir.

Bu fona, Avrupa Yapısal Yatırımlar Fonu kapsamında 5 farklı kaynaktan sağlanan hibelerle ülkelerin kamu yatırım açıklarını doldurmalarına yardımcı olmak için AB bütçesinden 454 milyar Avro tahsis edilmiştir.

Hükümetlerin ve Avrupa Birliği’nin yetkili makamları, üzerinde anlaşmaya varılan ulusal ana plan çerçevesinde fonu müştereken yöneteceklerdir.

Herhangi bir vatandaş projesi gibi projeler için, hükümet ESI Fonlarıgelen fonları yönetir

Öte yandan, Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu (EFSIBireysel projelere AB mali kaynakları ve garantileri sağlayan ) adlı ikinci bir fon vardır. Sıradan bir vatandaş doğrudan bu fona başvurabilir.

Bu ulusal bir hibe veya devlet yardımı olmadığı için, yatırımcılar katı kriterleri karşılamalıdır.

Ama onaydan sonra parayı almaya başlıyorlar.

EFSIdaha fazla özel yatırımcı çekmek için riskli proje sahiplerine fizibilite çalışmalarında garantörlük yapmaktadır.

Euronews muhabiri Maithreyi:

“Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Komiseri Corina Cretu ile görüştük. Yapısal ve yatırım fonlarını yöneten kadındır. Diğer konuğumuz İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetten Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen”

Maithrey:

Yapısal Fonlar e EFSIGeçmiş performanslarda karşılaştığımız şey .

Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Komiseri Corina Cretu:

“2007-2013 yılları arasında fonlarla neler yaptığımıza dair bir değerlendirmemiz var. 1 milyonun üzerinde istihdam yaratıldı ve şimdi doğrudan yaratılan istihdamdan bahsediyorum tabi dolaylı istihdama bakarsak bu olabilir. iki katına veya üç katına çıktı. 40 binden fazla KOBİ-küçük ve orta ölçekli işletme oluşturuldu, şu anda 2014-2020 için mevcut fondan maksimum verim elde etmek için birlikte çalışıyoruz, 28 ülke için bu fon yaklaşık 600 milyar.

İstihdam, Büyüme, Yatırım ve Rekabetten sorumlu Komiser Yardımcısı Jyrki Katainen:

“Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu (EFSI), bunun 1,3 milyon yeni iş yaratacağını düşündük. Ancak Uluslararası Çalışma Örgütü, etkinin 2,1 milyon yeni iş olacağını söylüyor.”

Maithrei

Bu noktada, bazı uzman tavsiyeleri için iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. İlk sorumuz Bruegel düşünce kuruluşundan araştırmacı Grégory Claeys’den:

“Bölgesel fonlar e EFSI Amaçları ve coğrafi dağılımları çok farklı olsa da fonların neden birlikte kullanılması gerektiğini açıklayabilir misiniz?”

İnanç:

“Yönetmeliklerin birbirinden farklı olduğu doğrudur. Çok yıllı finansal çerçevemize ilişkin incelememizde, bu kombinasyonu nasıl daha kolay hale getirebileceğimizi açıkladık. Ayrıca fikrimizi çok daha kolaylaştırmak için; Bu uyum ve maliyet seçeneğini kolaylaştırmak, 2020’den sonra üzerinde çalıştığımız bir şey.”

Katinen:

Yunanistan’ın KOBİ’lere dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu herkes biliyor. Turizm de çok önemli bir rol oynuyor. Öte yandan KOBİ’ler bankalardan yeterli desteği alamamakta; bankalar neden işlevsiz bir kredi sistemiyle mücadele ediyor?
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Yunan KOBİ’leri için yapısal fonların bir miktar sermaye sağlayabileceği bir yatırım platformu oluşturabiliriz. EFSI ve bazı özel yatırımcılar sermaye sağlayabilir ve sonra EFSIKOBİ’ler için uzun vadeli ve nispeten ucuz krediler sağlayabilir”

Maithrey:

Burada bir sinerji sorunu var mı?

Katinen:

Farklı finansman kaynaklarını birleştirmek sadece bir sağduyu meselesidir.

İnanç:

“Risk durumunda tabii ki daha sağlam temelleri olan daha uzun vadeli planlarımız var. Dışarı çıkacak özel yatırımcılar için bile EFSI Finansman ve özel yatırımcıların uyum politikasındaki konumu, onlar için bunun güçlü ve sağlam temellere dayanan bir proje olduğunun garantisidir.”

Maithrey:

Yapısal Fonlar tarafından finanse edilen sektörlerdeki projelerde daha fazla azalma görecek miyiz? Örneğin, üniversitelerde?

İnanç:

“Ağırlıklı olarak araştırma, inovasyon ve dijitale yatırım yapacağız. Altyapı projeleri yavaşlayacak. Bu parçalar arasındaki bağlantı önemli bir konu olduğundan, özellikle Orta ve Doğu Avrupa için önemli bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bu bölgeler için inovasyona da katılmalıyız.”

Katinen:

“Bahse girmek zorunda kalsaydım, gelecekte yapısal fonların büyük çoğunluğunun hibelere dayalı olacağını ve daha fazla finansal araç göreceğimizi söylerdim. Çünkü AB veya kamu kaynaklarını kullanmanın daha etkili bir yolu”

Maithrey:

Bence bu başka bir uzmanın görüşünü sorabileceğimiz farklı ve ilginç bir nokta; Almanca ZEW uzantısıAvrupa Ekonomik Araştırma Bölümü’nden uzman Mathias Dolls’tan dinleyelim:

EFSI2020 sonrası için uzun vadeli bir vizyonunuz var mı? Örneğin, 5 AB kurumu başkanının raporunda, EFSIAvro bölgesinin bir dengeleme mekanizmasına dönüştürülebileceği tartışılıyor. Uygulanabilir bir seçenek mi?

Katinen:

EFSI Çözümlerin en iyisi değil. Çünkü işsizlik arttığında, yardımlar önemli bir rol oynar, yani mevcut durumu dengeler. bir dereceye kadar EFSIBaktığımızda. EFSI.

Maithrey:

2017’de Avrupa’da yatırım koşulları nasıl olacak?

Katinen:

“Avrupa dışından ve hatta bazen içeriden gelen tüm bu belirsizlik, yatırımlar için bir zehirdir.
Kurallara dayalı bir dünya ekonomisinin önemini vurgulamak istiyoruz, kurallara dayalı ticaret, küreselleşmeyi şekillendirmenin ve yatırım ortamını iyileştirmenin yoludur. Odaklandığımız şey bu.”

İnanç:

“Jyrki’nin dediği gibi Avrupa Birliği’nin elde edeceği sonuçlarla dünyadaki önemli bir oyuncu olarak yerini koruyacağını düşünüyorum”

Maithrei

“Böyle karmaşık bir konuyu açıkladığınız için ikinize de çok teşekkür ederim”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

gaziantep bayan escort antep escort