Vergi affı yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? Vergi borcu nasıl ödenir? (Sorgulama ve ödeme ekranı) – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

– Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili kredilerde yeniden yapılandırma imkanı verilmektedir. Bu kuruluşlara bağlı tahsilat müdürlüklerine ödenecek yeniden yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 31 Mayıs 2023 tarihine kadar en fazla 48 eşit taksitle ödeyebilecektir.

– Yönetmelik kapsamına giren kredilerde 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacaktır.

– Mükelleflerce eksik beyan edilen veya çeşitli nedenlerle beyan edilmeyen geçmiş yıllara ait kazançların belirli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacaktır.

– IRPEF ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde bulunan ancak defterlerinde yer almayan mal, makine, teçhizat ve sistemleri kendilerinin veya tabi oldukları meslek kuruluşlarının belirleyeceği rayiç değeri üzerinden defterlerine işleyebileceklerdir. bağlılar.

– 31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen ve yeniden yapılanma sonuna kadar bildirilen fiillere ilişkin idari yaptırımlar da yeniden yapılandırılacak.

– 2022 yılı için vergi matrahını ve vergiyi artırmak mümkün olacaktır.

– Kurumlar vergisi mükelleflerinden bir defaya mahsus ek ücret alınacak, depremden etkilenen illerin mükellefleri uygulama kapsamı dışında tutulacak.

– İşverenlerin depremden etkilenen çalışanlarına yardım amacıyla verdikleri hizmetlerden vergi ve ikramiye kesintisi yapılmayacaktır.

– Depremden etkilenen vatandaşlara ikamet amacıyla evlerini ücretsiz tahsis eden ev sahiplerine önceki kira bedeli uygulanmayacak.

– Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz hale gelen taşıtların vergi ve sosyal güvenlik primleri ile bu kredilere ilişkin yan krediler kaldırılacak ve vergi dairelerince taşıtlara konulan takyidatlar kaldırılacaktır. .

– Yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamu borçları yeniden yapılandırılacaktır.

– Alkol ve uyuşturucu madde ile araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında, sürücülere verilen ceza puanları trafik idari para cezasına göre iptal edilecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.