Tüpraş’tan 1,7 milyar liralık bedelsiz sermaye artırım kararı – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), 1,7 milyar TL’lik bedelsiz ihracını artırma kararı aldı.

Tüpraş’ın bedelsiz sermaye artırım kararı KAP’ta yayımlandı.

Sonuç olarak Tüpraş yönetim kurulu, şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL olmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kayıtlı sermaye sisteminde “Her türlü iç kaynaktan ve sermayeye ilave edilen kar payının sermaye ile birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararlarını içeren işlemlere ilişkin sermaye limiti her bir limit içinde bir kez aşılabilecektir. %600 artışla 1 milyar 651 milyon 539.084 TL, tamamı iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Tüpraş, SPK Borsa İstanbul A.Ş.’ye gerekli başvuruyu yapmış ve aksiyon alınmasına karar vermiştir.

Şirket, bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, bedelsiz sermaye artırımı sonucunda ortaya çıkacak payların mevcut hissedarlara, sermayeye katılım oranları oranında dağıtılmasına, Yönetmeliğin Sermaye başlıklı 6. maddesinde, ” Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artırımı sırasında Şirket’in A Grubu paylarının sahip olduğu payların, nispet oranında yeni A Grubu pay çıkaracağını beyan eder. sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilebilirler. Ancak C Grubu hissedarlar bu artışlara katılmayacaklar ve C Grubu paylar 1 pay olarak kalmaya devam edecek.” bedelsiz artış sonucunda A grubu C grubu hissedarına ödenir.

Duyuruda şu ifadelere de yer verildi:

Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre düzenlenen mali tablolara göre, iç kaynaklardan yapılacak 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 TL tutarındaki düzeltme farklarından 1 milyar 193 milyon 165 bin 283,69 TL sermaye artırımı yapılıyor. sermaye enflasyonu, 247 milyon 863 bin 333,91 TL’ye göre Türkiye finansal raporlama standartlarına göre düzenlenen mali tablolara göre, 344 milyon 242 bin 642 TL’nin sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından ve 307 milyon 296 bin TL’nin karşılanmasına karar verildi. 442 TL geçmiş yıl karlarından.

Şirket, iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin olarak Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, KAP’ta yayınlanan Ek’inde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine karar verilmiştir. .​ ​​

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.