TÜİK paylaştı: Ev işleri yine kadına kaldı – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Evde tek başına otururken kendini güvensiz hissedenlerin oranı 2022’de %5 iken bu oran kadınlarda %6,8, erkeklerde %3,2 olarak hesaplanıyor. Kadınların %80,5’i ve erkeklerin %88,2’si evde tek başına otururken kendilerini güvende hissettiklerini bildirdi.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanından elde edilen bulgulara göre 2008 yılında 25 yaş ve üzeri kadınların en az bir kademe eğitim tamamlama oranı %72,6 iken, erkeklerde bu oran %89,8, kadınlarda bu oran yüzde 87,3 ve 97’dir. 2021’de erkekler için yüzde 1 oldu.

2008 yılında yükseköğretimden mezun olan 25 yaş ve üstü kadınların oranı %7,6 ve erkeklerin oranı %12,1 iken, 2021 yılında bu oran kadınlarda %20,9, erkeklerde ise %25,1 oldu.

Yurtiçi İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında kadınların işgücüne katılım oranı %32,8, erkeklerde ise %70,3 oldu.

Eğitim düzeyi incelendiğinde kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülmüştür. Okuma yazma bilmeyen kadınların işgücüne katılım oranı %12,8, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı %25,3, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %32,5 ve mesleki veya teknik lise mezunu kadınların oranı %38,5 ve kadınların işgücüne katılım oranı %67,6’dır.

2021 yılında en yüksek kadın istihdam oranı %36,8 ile TR90 bölgesinde (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) oldu.

Bu bölgeyi %35,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve %33,8 ile TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) izledi. En düşük kadın istihdam oranı ise %14,5 ile TRC3 bölgesinde (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) oldu. Bu bölgeyi %15,9 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve %19,6 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) izledi.

KADIN MÜDÜR RAPORLARI

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2011’de yüzde 11,9 olan kadın büyükelçi oranı 2022’de yüzde 27,2 olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre 2022 yılsonu itibarıyla 579 milletvekilinin kadın milletvekili sayısı 100, erkek milletvekili sayısı ise 479 oldu. 2007’de meclise giren kadın milletvekili oranı yüzde 9,1 iken 2022’de yüzde 17,3’e yükseldi.

Yükseköğretim İstatistiklerine göre yükseköğretimde görev yapan profesörler arasında kadın profesör oranı 2010-2011 eğitim-öğretim yılında %27,6 iken, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında bu oran %33,2 oldu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında doçent kadrosunda çalışan kadın oranı %40,2, öğretim kadrosunda çalışan kadın oranı ise %50,8 oldu. Yurtiçi İşgücü Araştırması sonuçlarına göre şirketlerde yönetici ve ara pozisyonlardaki kadın oranı 2012’de yüzde 14,4 iken, 2021’de yüzde 20,7 oldu.

Resmi evliliklerde eşler arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, ADNKS bulgularına göre 2021 yılında kadınların yüzde 39,4’ü kendilerinden yüksek eğitimli erkeklerle evli. eğitim düzeyi yüzde 42,8’dir.

Hanehalkı Yapısı Araştırması’nın bulgularına göre 2021 yılında evde ev işlerini kimin yaptığı incelendiğinde, evin boyanması ve boyanması dışındaki tüm işler genellikle bir aile üyesi tarafından yapılmıştır. Aile bireyinin yaptığı ev işleri cinsiyete göre incelendiğinde, ev işlerini ağırlıklı olarak kadınların üstlendiği görülmektedir.

Kadınlar yüzde 94,4 ile çocuk bakımı, yüzde 85,6 ile çamaşır ve bulaşık (arabayla bile) yıkama, yüzde 85,4 ile yemek pişirme, evin temizliği ve günlük temizlik işlerini üstlendi. Erkekler yüzde 74,1 ile aylık faturaları, yüzde 65,2 ile küçük bakım, onarım ve onarımları ödeme sözü verdi.

TÜİK paylaştı: Ev işi yine kadına bırakıldı - 2

Evde bilgi teknolojileri kullanımına yönelik yapılan anket sonuçlarına göre 2022 yılında 16-74 yaş arası kişilerin internet kullanım oranı %85 olarak gerçekleşti. Bu oran kadınlarda %80,9, erkeklerde ise %89,1 oldu. Nisan 2021-Mart 2022 arasındaki 12 aylık dönemde 16-74 yaş grubundaki bireylerin kişisel kullanımı için mal veya hizmet siparişi veren veya satın alan bireylerin oranı %46,2 oldu. Sipariş verme veya satın alma oranı cinsiyete göre İnternette mal veya hizmet kullanımı kadınlarda %42,7, erkeklerde %49,7 oldu.

Yaşamdan memnuniyet araştırması sonuçlarına göre 2022’de gece tek başına yürürken kendini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 21,8. Bu oran kadınlarda %30,4, erkeklerde ise %13 olarak gerçekleşti. Kadınların %51,1’i ve erkeklerin %71,9’u bulundukları ortamda kendilerini güvende hissediyor. 2022’de evde tek başına otururken kendini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 5 iken bu oran kadınlarda yüzde 6,8, erkeklerde yüzde 3,2 oldu. Kadınların %80,5’i ve erkeklerin %88,2’si evde tek başına otururken kendilerini güvende hissetti.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

gaziantep bayan escort antep escort