Süt ürünü etiketlerinde yeni dönem: ‘Köy’, ‘geleneksel’ yazılamayacak – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Ziraat ve Orman Bakanlığı tarafınca hazırlanan Türk Besin Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği, fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için ihtiyaç duyulan ürün özelliklerini belirliyor.

Tebliğde meydana getirilen revizyonla kefir ürününün tanımı tekrardan düzenlendi.

Türkiye’ye özgü bir ürün olan süzme yoğurdun ek olarak tanımı yapılarak, ürüne dair kriterler belirlendi.

Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler ilave edildikten sonra, ürüne ilişkin kriterler düzenlendi.

Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8’e düşürüldü.

Bildiri kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin etiket bilgilerinde belirtilmesi mecburi hale getirildi.

Tebliğde meydana getirilen bir öteki düzenleme ile ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı hükme bağlandı.

Üretilecek ürünlerde birden fazla değişik hayvan türüne ilişkin süt kullanılması durumunda, sütün elde edilmiş olduğu hayvan türlerinin adlarının, etikete belirtilmesine ilişkin düzenleme yapılmış oldu.

Yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı yasaklandı.

31 ARALIK 2023’E KADAR SÜRE

Bildiri kapsamındaki ürünlerin etiketinde “köy”, “ev”, “geleneksel, çiftlik” ve “%100” benzer biçimde ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapılmış oldu.

Peynir olarak çok çok fazla ihracatı olan ve peynir mayası kullanılmadan yoğurt kültürü kullanılarak üretilen labne (labneh), ilgili tebliğinde düzenlenmek suretiyle bu bildiri kapsamından çıkartıldı.

Piyasada mevcud yada basılı ambalaj materyali olan besin işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023’e kadar geçiş süreci tanındı.

Meydana getirilen düzenlemelerle, Avrupa Birliği’ne uyumun yanında öykünmek ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.