Şirketlere ek vergi sürprizi: Hangi şirket, ne zaman ödeyecek? – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

TBMM’de görüşülen borç yapılandırma kanununa yeni maddeler eklendi. Yönetmelik kapsamında şirketler, afetzedeleri ve yeniden inşa çalışmalarını finanse etmek için vergilendirildi. Ekonomim Gazetesi yazarı Abdullah Tolu, detayları ve püf noktalarını şöyle anlattı:

BAZDA ARTIŞ BEKLENMEKTE, YÜZDE 10 ORANINDA FAZLA FAZLA GELDİ

“Geçen hafta başından beri yazılı ve görsel basına yansıyan (sızan) haberlerde 2022 yılının vergi matrahı ve vergi artışı kapsamına alınacağı iddia ediliyor, dünya çapından gelen yoğun çağrılar üzerine. iş ve halk.

Halkın ondan beklentileri yüksekti. Ancak sonuç hiç de beklendiği gibi olmadı, 2022 yılı vergi matrahı ve vergi artışı kapsamına alınmadığı için, Genel Kurul’da bir defaya mahsus % 10 oranında zam yapılması önerisi Genel Kurul’da kabul edildi. 2022 mali yılı için vergi beyannamelerinde muafiyet ve indirim beyan eden şirketlerden ek vergi.

ŞİRKETLERE ŞOK İLAVE VERGİLER

Vergi matrahı artışı bekleyen şirketler, dün gece Meclis’te son dakika teklifinde getirilen yüzde 10’luk ek vergiyle birdenbire şok oldu. Dün gece telefonlarımız bloke edildi ve neredeyse herkes geçmişe dönük ek ücrete şiddetle tepki gösterdi.

KDV NEDEN EKLENDİ?

Kahramanmaraş depreminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgenin yeniden imarı için kaynak sağlamak amacıyla sürpriz sürprim getirildi.

Bu amaçla, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde, işletme kazancından indirilebilecek istisna ve indirimler, zarar halinde dahi indirilebilecek istisna ve indirimler ile zarar edilmesi halinde dahi indirilebilecek istisna ve indirimler bölümlerinde vurgulanarak, zararı” ile “kazanç olması halinde indirilebilecek istisna ve indirimler” ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında iskonto edilen tutardır. “Kurumlar vergisinin ölçülebilir matrahları” üzerinden yüzde 10 oranında ilave vergi uygulanması öngörülüyor.

İSTİSNALAR, İNDİRİMLER VE İNDİRİMLİ KV’DEN YARARLANMAYANLAR ÖDEME YAPMAZ

Ne yazık ki böyle kuruluyor.

2022 vergi yılı kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirim beyan etmeyen, kurum kazancından kesinti yapmayan ve Kurumlar Kanunu’nun 32/A maddesi uyarınca indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanmayan şirketler vergi, ayrıca %10 vergi ödemeyecektir.

İLAVE VERGİ HANGİ FİRMALAR ÖDEMEYECEK?

Şirketler, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde işletme kazançlarından indirdikleri istisna ve indirimleri öne çıkararak “Zarar Olsa Bile İndirilebilecek İstisnalar ve İndirimler” ve “Kazanç Varsa İndirilecek İstisnalar ve İndirimler” bölümlerinde sergiliyor. ” bir defaya mahsus %10 ek vergi ödeyecektir.

Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecektir.

TAHMİNİ 90-100 BİN FİRMA İLAVE VERGİ ÖDEMEYECEK

2022 mali yılı için beyannamelerinde muafiyet ve indirim beyan edecek 90-100 bin civarında şirketin ek vergi ödeyeceği tahmin ediliyor.

TÜM İSTİSNALAR VE İNDİRİMLER ÜZERİNDEN İLAVE VERGİ TAHMİN EDİLECEK Mİ?

Tabii ki hayır, söz konusu yönetmelik ayrıca ek vergiye tabi tutulmayacak istisna ve indirimleri de belirtmektedir. Ancak, Katılma Geliri İstisnası, Yatırım Fonu ve Ortaklık Portföy Yönetimi Geliri İstisnası, İhraç Primi İstisnası, Gayrimenkul Satış Geliri İstisnası, yurt dışından elde edilen ve belirli şartları taşıyan gelirler, serbest bölge geliri istisnası ve teknolojik geliştirme bölgesi gelirleri, ek vergi. .

İLAVE VERGİ İÇİN HANGİ İSTİSNALAR VE İNDİRİMLER UYGULANMAZ?

– Kooperatiflerde iade istisnası (KVK. md. 5/1-i),

– Satış – kiralama – geri alım işlemlerinden elde edilen kazanç istisnası (KVK md. 5/1-j),

– Mal satışından elde edilen kazanç ve kira sertifikası ihraç haklarına ilişkin istisna (KVK. md. 5/1-k),

– KKM hesaplarından elde edilen kazanç istisnası (KVK. Geçici Madde 14),

– Sponsorluk giderleri (KVK. Md. 10/1-b),

– Makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar (KVK. md. 10/1-c),

– Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurtları, kreş, yetimhane, huzurevi ve tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin yapılması veya bu tesislerin faaliyetlerine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımlar (KVK. md. 10/1-ç),

– Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar (KVK. Md.10/1-d),

– Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyaları için yapılan bağış ve yardımlar (KVK. Md. 10/1-e),

– Türk Kızılayı ve Yeşilayına yapılacak nakdi bağış ve yardımlar (KVK. Md. 10/1-f),

– Giriş sermayesi fonu (KVK. Md. 10/1-g),

– Korumalı işyerinde indirim (KVK. md. 10/1-h),

– Yatırım indiriminden muafiyet (GVK. Geçici Madde 61),

– İlgili yasalara göre toplumsal gelirden indirilebilen bağış ve yardımlar.

BAĞLI ORTAKLIKLAR VERGİ İSTİSNA TUTARI EKLENDİ

Yönetmeliğe göre, iştirak kazançları hariç olmak üzere, yurt dışından temin edilen ve vergi yükünün en az %15 olduğu ispat edilen istisnai kazançlar üzerinden %5 oranında ek vergi hesaplanacaktır.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ FİRMALAR KATMA VERGİSİNE TABİ OLACAK MI?

Hayır, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas’ın Gürün İlçesinde kurumlar vergisine tabi olan firmalar ek vergilerden muaf olacak.

İLAVE HESAPLANAN VERGİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yüzde 5-10 oranında hesaplanan ek ücretin birinci taksiti kurumlar vergisi ödeme döneminde (Nisan), ikinci taksiti ise bu dönemi takip eden dördüncü ayda (Ağustos) ödenir.

Özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için 2023 yılında sona eren hesap dönemi için katma değer vergisi hesaplanacak ve ilk taksit kurumlar vergisi ödeme döneminde, ikinci taksit ise bu dönemi takip eden dördüncü ayda ödenecektir.

BU EK VERGİ GİDERLERİ VE İNDİRİMLERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

Bu şekilde hesaplanarak ödenen ilave vergi gider ve indirim olarak değerlendirilemez ve herhangi bir vergiden mahsup edilemez.

EK VERGİ ŞİRKETLERİN VERGİ YÜKÜNÜ YÜZDE 10 ARTIRACAK

Evet, getirilen ek vergi kurumlar vergisi yükünü yüzde 10 artıracak.

Örneğin; Diyelim ki şirketin 2022 beyannamesine göre karı 20 milyon TL, bunun 10 milyon TL’si gayrimenkul satış gelir istisnası. Geçici vergi ve stopaj ihmal edilirse şirketin 2022 yılında ödemek zorunda kalacağı kurumlar vergisi 2 milyon 300 bin (10 milyon x %23 =) TL olacaktır. Ödenecek ek vergi 1 milyon TL (10 milyon TL x %10) olarak hesaplanacaktır.

Sonuç olarak, Şirket’in vergi yükü zam öncesi yüzde 23 (2 milyon 300 bin TL / 10 milyon TL) iken, zam sonrası yüzde 33’e yükselecek.

ANLIK ELEŞTİRİ İLAVE VERGİYE EKLENDİ

Reel sektör düzenlemeden haberdar olur olmaz haklı olarak yönetmeliğe yönelik bazı eleştiriler getirdi.

Bu eleştiriler; Benzer vergi ve mali yükümlülükler geriye dönük olarak uygulanamaz, bu durum anayasaya ve vergilemenin öngörülebilirliği ilkesine aykırıdır, geriye yürümezlik ilkesi, esasen kuralların gerçeklere ancak yürürlüğe girdikten sonra uygulanması anlamına gelir, dolayısıyla kurallar Vergisel konularda çıkarılan hükümler, yürürlüğe girmelerini takip eden olaylardan itibaren mükellefler üzerinde etkili olmaktadır. Ek vergi mevzuatının getirilmesiyle birlikte şirketler geriye dönük olarak ek mali yükümlülükler karşılamak zorunda kalmakta ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan ve indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanan yatırımcılar bu ek vergi ile cezalandırılmakta, hakları ellerinden alınmaktadır. Geçmişte “kamu yararı”, “ülkenin ekonomik koşullar nedeniyle acilen ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlama ihtiyacı”, “haksız sermaye kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin kanun” gibi birçok düzenlemenin yapıldığı iddia ediliyor. geçmiş “ne amaçla” gibi nedenlerle tersine çevrilmiştir.

NTV uygulamasını indir, gelişmelerden haberdar ol

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

gaziantep bayan escort antep escort