Resmi Gazete’de yayımlandı: EPDK’dan ”mücbir sebep” kararları – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurul kararları bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sonuç olarak, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 35. maddesine göre önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin geçici yükümlülükleri açısından “mücbir sebep” olarak kabul edildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat tarihinden itibaren ülke genelinde uygulanacak olağanüstü hal (OHAL), önlisans dönemleri ve önlisans dönemleri ile üretim lisansı kapsamındaki inşaat süresi veya Kanunun geçici 15. maddesi kapsamındaki sorumluluk erteleme sürelerinde uygulanacak. Yönetmelik, depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvurular hariç olmak üzere, ön imtiyaz başvuruları veya hibe ve değişiklik talepleri kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin doldurulmasına ilişkin son tarihlere ilişkin olarak, Yönetmelik kapsamında belirlenen yerine getirmelere ilişkin şartlar üretim lisansı önlisans veya değişiklik işlemleri, birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreler, eskinin devamı niteliğinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülükler. Şartları geçerli olan tüzel kişiler Süresi dolan veya dolacak olan herhangi bir süre, sona erme tarihinden itibaren herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın Olağanüstü Hal süresince uzatılmış kabul edilecek ve bu konuda yetkili servis yetkili olacaktır. yayımlanacak.

İLERLEME RAPORU MUAFİYETİ

Ayrıca, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde yapılması veya kısmen işletmeye alınması beklenen elektrik üretim tesislerine bağlı üretim imtiyazına sahip tüzel kişiler ile üretim imtiyazı sahibi tüzel kişiler, merkezi bu illerde bulunanlar, Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilerleme raporu verme zorunluluğundan muaf olup, olağanüstü hal süresince muaf tutulacaktır.

Öte yandan, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 46. maddesi ve yönetmeliğin 24/B maddesi kapsamında lisans ve sertifika sahibi gerçek ve tüzel kişilerin geçici yükümlülükleri açısından Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler “mücbir sebep” olarak kabul edildi. doğal gaz piyasası lisansı. Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği.

Bu kapsamda, 6 Şubat tarihinden itibaren ülke genelinde uygulamaya konulacak tadilat, vize ve yenileme başvuruları kapsamında ruhsat ve sertifika almaları şart koşulan gerçek ve tüzel kişiler, devlet döneminde gerekli bilgi ve belgeleri tamamlamakla yükümlü olacaklardır. 6 Şubat’tan sonra sona erer veya sona erer.

Doğal gaz dağıtım şirketleri ile olağanüstü halin onaylandığı illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tesis ve servis hatları iç sertifikası verilen gerçek ve tüzel kişiler, dağıtım bölgelerinde veya afet bölgelerinde faaliyet gösterebilecek. ilan edildi. ellerinde bulunan sertifikanın tarih ve numarası ile kişisel bilgilerini bildirmek şartıyla bildirimde bulundukları

6 Şubat tarihinden sonra sertifikası ve vizesi sona eren veya sona erecek olan Dahili Tesisat Sertifikası ve Hizmet Hatları sahiplerinin sertifikaları, gerekli şartları karşılamaları halinde herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın olağanüstü hal süresince geçerli sayılacaktır. referans mevzuatındaki gereklilikler.

Yapı ve Hizmet Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilerin mekanik kategoride faaliyet göstermeleri saklı kalmak kaydıyla, Olağanüstü Hal onaylanmış veya afet bölgesi ilan edilmiş illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri faaliyette bulunabilirler. bildirimde bulundukları dağıtım bölgelerindeki iç mekan bitkileri ile ilgili olarak, ellerinde bulunan sertifikanın tarih ve numarasını ve özlük bilgilerini bildirmeleri şartıyla.

NTV uygulamasını indir, gelişmelerden haberdar ol

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seo paket casibom