Rekabet Kurulu’ndan tüketicilere 39,3 milyar liralık fayda

0

Rekabet Kurumu “OECD yaklaşımıyla meydana getirilen hesaplamaya tüketicilere sağlanan fayda 2021’de 95,3 milyar TL, 2022’de 39,3 milyar TL olarak tahmin edildi” dedi.

Rekabet Kurumu, Tesir Analizi Raporu yayımlandı. Rapora gore, OECD yaklaşımıyla meydana getirilen hesaplamayla tüketicilere sağlanan fayda 2021 senesinde 95,3 milyar TL, 2022 senesinde 39,3 milyar TL olarak tahmin edildi.

Raporda şöyleki denildi:

“2021-2022 sürecini kapsayan tesir analizi çalışmasında toplamda 48 karar incelenmiştir. 

Bu zamanda 37’si kartel ve benzeri özellikte anlaşmalar ile tekrardan satış fiyatının tespitine, 6’sı egemen durumun kötüye kullanılması eylemlerine ilişkin olmak suretiyle, tesir analizi kapsamında değerlendirilebilecek toplam 43 kararda soruşturma mevzusu eylemlerin ihlal teşkil ettiğine hükmedilmiştir.

Aynı dönemde toplamda 5 kararda Kurul, 5 birleşme/devralma işlemine, ihtimaller içinde rekabet karşıtı etkilerin bertaraf edilmesinin teminine yönelik bir ekip koşullar çerçevesinde izin vermiştir.

Raporda “muhafazakâr senaryo” ve “OECD varsayımları” olmak suretiyle iki değişik senaryoda hesaplamalar yapılmıştır.

Muhafazakâr yaklaşımda 2021 senesinde Rekabet Kurumu müdahaleleri neticesinde tüketicilere sağlanan fayda 37,6 milyar TL olarak tahmin edilirken bu kıymet 2022 yılı için 15,5 milyar TL’dir.  OECD yaklaşımıyla meydana getirilen hesaplamada ise tüketicilere sağlanan fayda; 2021 senesinde 95,3 milyar TL,  2022 senesinde 39,3 milyar TL olarak tahmin edilmiştir. 

Dolayısıyla iki seneyi kapsayan bu dönem için tüketici faydasına sağlanan toplam katkının 134,6 milyar TL; averaj senelik katkının ise 67,3 milyar TL düzeyinde olduğu hesaplanmaktadır.

2021-2022 süreci için hesaplanan tahmini toplam fayda 13,1 milyar dolar; averaj senelik fayda 6,55 milyar dolar seviyesindedir. Söz mevzusu değerler, Kurumun bugüne dek yapmış olduğu tesir analizi çalışmalarındaki en yüksek tutarlar olarak öne çıkmaktadır:

Kurumun 2021-2022 dönemindeki faaliyetleri için fayda-maliyet kıyaslaması yapıldığında ise, muhafazakâr senaryoya gore hesaplanan senelik averaj tahmini fayda aynı dönemdeki senelik averaj bütçe giderinin 82,06 katıdır. Benzer olarak OECD metodolojisine gore hesaplanan tahmini senelik averaj tüketici faydasının ise bütçe giderlerinin ortalama 208,07 katına vardığı anlaşılmaktadır.

OECD önerileri ve dünyada önde gelen çeşitli rekabet otoritelerinin benzer nitelikteki emek harcamaları dikkate alınarak hazırlanan tesir analizi raporları, Rekabet Kurulu kararlarının etkilerinin parasal olarak ifade edilmesi ile şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kurumsal performansın izlenmesini sağlamaktadır. 2021-2022 Tesir Analizi Raporu’nda hesaplanan tahmini averaj senelik fayda ülkemiz gayrisafi yurt içi hasılasının takriben binde 7,7’sine; dönem için hesaplanan toplam fayda ise ortalama yüzde 1,5’ine denk gelmektedir. Bu bakımdan söz mevzusu göstergelerin, Rekabet Kurumunun ekonomideki mühim işlevini ve faaliyetlerindeki etkinliği ortaya koyduğu değerlendirilmektedir.”Etiketler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seo paket casibom