PTT personel alımı için bekleyiş sürüyor: 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak? – Son Dakika Türkiye Haberleri

0

PTT’de işe alınacak personel güncel şartları hemen hemen belli değil. Sadece genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihindeki ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak suretiyle Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihindeki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay yada daha çok süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, evlatların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel hücum, cinsel rahatsızlık, uyuşturucu yada uyarıcı madde yapım ve ticareti, kabahat işlemek amacıyla teşkilat kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında sürekli vazife yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafınca belirlenen tahsil şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir toplumsal güvenlik kurum yada kuruluşundan emekli olmamak.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.