Mevduat hesaplarının kur artışına karşı korunması için 25 milyar lira bütçe – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Gömü ve Maliye Bakanlığı verilerinden meydana getirilen derlemeye bakılırsa, finansal sektörü geliştirici çalışmalarla kredi güvence kurumlarına kaynak aktarımı ve Gömü destekli kredi kefalet uygulamasıyla güvence yetersizliği bulunan KOBİ ve KOBİ dışı firmaların krediye erişim imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Bu kapsamda, AR-GE ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmaların devreye sokulmasıyla yenilikçi endüstri ve teknoloji şirketlerine uygun koşullarda uzun vadeli finansman imkanlarının sağlanması öngörülüyor.

Ek olarak alternatif finansman şekillerinin ve finansal araçların geliştirilmesi amaçlanırken, Gömü destekli kredi güvence uygulamasının izlenmesi ve raporlanmasının etkinliğinin artırılması suretiyle bütçe yükü üstündeki ihtimaller içinde artışın engellenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, firmaların selektif bir yaklaşımla desteklenmesine devam edilmesi planlanıyor.

Finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması hedefi doğrultusunda alternatif finansman şekilleri geliştirilirken, bu kapsamda Bakanlığın yetki alanında bulunan girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı ve bununla birlikte üst fonlara kaynak aktarımı kararları ile girişimcilik ekosistemi destekleniyor, finansal ürün ve hizmetlerde çeşitlilik artırılıyor.

Kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin ürün, finansal istikrara katkı sağlanması, gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerinin kur artışlarına karşı desteklenmesi, TL’ye olan güvenin artırılması, tasarrufların daha uzun vadeye yayılması amacıyla hayata geçirildi.

Bu kapsamda, 2023 senesinde mevduat ve katılma hesaplarının kur artışına karşı korunması faaliyetlerine yönelik 25 milyar liralık bütçe öngörüldü.

Öte taraftan Gömü ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Bakanlıkça gösterilen “Performans Programı”nda, 2023 senesinde, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlere öncelik verileceğini, maliye politikalarının saydam, seçici ve odaklı bir halde uygulanmaya devam edileceğini belirtilerek, kamu mali dengelerinde sapmaya izin verilmeyeceğini, iktisat ve maliye politikalarının uygulanma süreçlerinde tüm taraflarla istişareye dayalı katılımcı bir anlayışla hareket edileceğini altını çizdi.

GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE 860 MİLYON LİRA

Ek olarak Bakanlıkça, 2015 yılından bu yana üst fonlara kaynak aktarımı yetkisi ile Türk Gelişme ve İnovasyon Fonu’na verilen taahhüt kapsamında ana para aktarımları gerçekleştiriliyor. Bu uygulamalarla girişimcilik ekosistemi hem üst fonlarca hem de direkt fonlar tarafınca destekleniyor.

Teknoloji geçirme ofisleri (TTO), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB) ve yeterlilik sonucu verilmiş araştırma altyapıları (AA) şeklinde merkezlerde belirli bir aşamaya gelen iş fikirlerinin yada şirketlerin finansmana erişiminin sağlanması, fintech ekosisteminde Türkiye’yi önde gelen ülkeler arasına sokmak ve erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin ticarileşme süreçlerinde gereksinim duyacakları finansal desteğin sağlanması, üniversitelere girişim sermayesi mevzusunda deneyim kazandırılması ve bu alanda kendi kendilerini finanse edebilmelerinin önünün açılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Gömü ve Maliye Bakanlığınca, 2022 yılı için 398,8 milyon liralık bütçe ayrılırken, haziran itibarıyla söz mevzusu bütçenin 127 milyon lirası harcandı. Girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesi için 2023 senesinde ortalama 860 milyon 523 bin lira, 2024 senesinde 1 milyar 137 milyon lira, 2025 yılı için de 1 milyar 410 milyon lira bütçe öngörüldü.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

gaziantep bayan escort antep escort