İklime Dirençli Tarım Ağı Projesi – Son Dakika Türkiye Haberleri

0

Tarımsal üretim, son yıllarda sayısı ve sertliği artan aşırı hava vakaları (kuraklık, sel, dolu, don vb.) sebebiyle çeşitli şekillerde ve giderek artan oranda zarara uğruyor. Ürünün tamamının yitirilmesine, verim düşüklüğüne ya da üretim araçlarının zarar görmesine yol açan bu vakalara karşı alınabilecek önlemlerin, öteki bir deyişle iklimsel değişikliklere uyumu sağlayacak çabaların hızla belirlenmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nca desteklenen, Tabiat Koruma Merkezi Vakfı (DKM), Tarım ve Besin Etiği Derneği (TARGET) ve Konya Önder Ziraatçi Derneği (KOCD) ortaklığında yürütülen İklime Dirençli Tarım Ağı Projesi ile tarımda iklim değişikliğine uyum alanında emekler meydana getiren sivil cemiyet, kamu ve {özel sektör} kuruluşları, üniversiteler, ziraatçi birlikleri ve mahalli yönetim temsilcileri bir araya geldi.

Ağ ile informasyon ve deneyimin elde edilmesi, kullanılması ve iletişiminin sağlanması ve bununla beraber ağ üyesi STK’ların bireysel öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için olanaklar sağlandı. İklime Dirençli Tarım Ağı, iş birliği sağlamak isteyen her insana açık ve büyümeye devam ediyor. Ağın yanı sıra, deneyimlerin paylaşılması için İklimTarım Platformu (www.iklimtarim.org) kuruldu. İklimTarım Platformu’nda tarımda iklim değişikliğinin etkilerine dair yerelden haberler, uyum yöntemlerine yönelik yazılı ve görsel kaynaklar, etkinlik takvimi benzer biçimde araçlarla informasyon ve tecrübe paylaşılmaya devam ediyor. Ek olarak, Platformda İklimTarım isminde telefon aplikasyonu vasıtasıyla kullanıcılar tarafınca güncellenen “Türkiye Tarımsal İklim Afet Haritası” da içeriyor.

İklime Dirençli Tarım Ağı Projesi ile aşırı hava olaylarının en fazla gerçekleştiği 3 ilde korumalı ve iklime dirençli ziraat uygulamalarının hayata geçirilmesi için her ilden 1 pilot projeye bağışlama desteği verildi. Antalya, Konya ve Şanlıurfa’da hayata geçirilen pilot projelerden elde edilmiş deneyimleri yaygınlaştırmak ve halkın sürece katılımını sağlamak için informasyon ve farkındalığının artırılması amacıyla İklim ve Tarım isminde belgesel hazırlandı. Bu belgesel ile iklim değişikliği ve ziraat alanında çalışan sivil cemiyet kuruluşları, ziraatçi birlikleri, kamu kurumları, üniversiteler ve araştırma kurumları başta olmak suretiyle iklim değişikliğinin ziraat ile ilişkili geçim kaynaklarını ve besin güvencesini etkilediği tüm kesimlere ulaşılması hedefleniyor.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE PROJE ORTAKLARI

Tabiat Koruma Merkezi: Tabiat Koruma Merkezi – kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri tabiat koruma alanında etkinlik gösteren bir sivil cemiyet kuruluşudur. Tabiat Koruma Merkezi’nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve naturel kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Çalışmalarında ‘koruma biyolojisi’ disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM’nin öncelikleri arasındadır. Tabiatın ve çeşitliliğinin korunmasının sadece insanoğlu ve kurumların ortaklık ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve internasyonal ortaklarının yardımıyla Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.

Tarım ve Besin Etiği Derneği (TARGET): 2016 senesinde kurulan Tarım ve Besin Etiği Derneği’nin amacı; ziraat ve besin sisteminin kapsadığı tüm faaliyetlerde ortaya çıkan etik mevzular ve problemler hakkında etik farkındalık ve duyarlılık gelişmesine katkıda bulunmaktır. Yapmış olduğu emekler doğrultusunda kamu kurumlarının, {özel sektör} kuruşlarının ve sivil cemiyet örgütlerinin oluşturacağı ziraat ve besin etiği alanıyla ilgili kurullara ve karar süreçlerine katkıda bulunmayı ve bu tarz şeyleri izlemeyi; ilkeler, normlar, yararlı modeller geliştirmeyi, araştırma yapmayı ve araştırmaları desteklemeyi, internasyonal iş birlikleri oluşturmayı hedeflemektedir.

Konya Önder Ziraatçi Derneği (KOCD): Konya Önder Ziraatçi Derneği’nin amacı;  üretimin her aşamasında ilgili mevzularda çiftçilere lüzumlu informasyon ve becerileri kazandırmak, ilgili mevzuatlara uygun tarımsal uygulamaları katılımcı yaklaşımla yapmak ve bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri mevzusunda her türlü informasyon ve yeni hızla gelişen teknolojinin çiftçilere ulaştırılmasını sağlamaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.