EPDK’dan 10 ilde faaliyet gösteren elektrik şirketlerine ilişkin karar – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Konuyla ilgili EPDK kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, olağanüstü hal süresince Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Malatya’da kurulan ve faaliyette bulunan elektrik üretim tesisleri ile üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile şirket merkezinin bulunduğu yerde üretim lisansı sahibi tüzel kişiler bu illerde faaliyet gösteren; Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevlendirilen tedarikçi firmalar, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak konsorsiyum üyesi olduğu tedarikçi firmalar ve birinci fıkrada belirtilen bu illerde yerleşik tedarikçi firmalar, Elektrik Piyasası Denge ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nin 132/Ç maddesinin fıkrasında, avans bildirimlerinde yer alan tutarların referans fatura dönemine ilişkin faturanın sona erme tarihine kadar ertelenmesine ve gecikme faizi uygulanmamasına karar verilmiştir. avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işleticisinden ve piyasa işleticisinden tahsil edilir.

Söz konusu şirketlerin Dengeleme Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Mevzuatı ile Kaynakta yer alan Usul ve Esaslar kapsamında ibraz etmeleri gereken teminatların OHAL süresince uygulanmayacağı tespit edilmiştir. tabanlı destek fiyatlandırması ve uygulaması.

Bu şirketler için olağanüstü hal süresince Karşılıksız Piyasa İşlemleri Yönteminin ihtiyati hükümleri uygulanmayacaktır.

Ayrıca, anılan illerde üretim imtiyazına sahip gerçek kişilere ait kurulu ve işletmede bulunan üretim tesisleri ile üretim imtiyazına sahip tüzel kişilerin üretim tesislerinin elektrik piyasasının dengelenmesi ve tasfiyesine ilişkin Yönetmeliğin 110 uncu maddesi, Maddeye göre, üretim programından sapma (KÜPST) tutarlarının hesaplanmasında kullanılan beklenen yerleşim dönemi (KÜPSM) üretim miktarından sapma, “0” (sıfır).

Söz konusu illerde üretim imtiyazına sahip tüzel kişilerin kurduğu ve işletmekte olduğu üretim santralleri ile bu illerde merkezi bulunan tüzel kişilerin sahip olduğu üretim santrallerinin kurulu gücü ve/veya üretim miktarları (katkı payları) dengesizlik tutarları dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, satışı yapılan tedarikçi firmalar ve OSB tarafından belirlenirken, dengesizlik tutarları ise dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile satış yapılan tedarikçi firmaların tüketimlerine (çekimlerine) tekabül etmektedir.

Söz konusu illerde verilen ve verilmeyen, kurulan ve faaliyette bulunan elektrik üretim tesislerine ilişkin tasfiye ve tasfiye işlemlerinde kullanılmak üzere; pazar yöneticisinden, ilgili ağ yöneticisinden ve görevlendirilen tedarikçi firmalardan veri alınamayan.
Bu gibi durumlarda tasfiye ve tasfiye işlemlerine Aralık 2022 verileri üzerinden devam edilecek.Verilerin elde edilmesinin ardından elektrik piyasasının dengelenmesi ve tasfiyesine ilişkin yönetmelik kapsamında geriye dönük düzeltmeler yapılacak.

Gün öncesi piyasasına ilişkin süreçler gerektiğinde gözden geçirilecek ve etkilenen piyasa katılımcılarına duyurulacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seo paket casibom