Elektrik piyasası lisanssız üretim yönetmeliğinde değişiklik – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin EPDK Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu nedenle, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, görevlendirilen muhtelif tedarikçi şirketlerin sınırları içinde kalacak elektrik üretim tesislerine ilişkin tasfiye işlemleri uygulanmaya başlanacaktır.

Bu kapsamda, enerjinin faal durumdaki üretim tesislerinden şebekeye verilmesi halinde, şebekeye verilen enerjinin yükümlü tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme aktarıldığı kabul edilecek ve piyasa işletmecisi ile herhangi bir bedel ödenmeyecektir. o enerjiden sorumlu tedarikçi firma.

Aynı kapsamda sisteme verilen enerji Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak değerlendirilecektir.

YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak kabul edilen enerji miktarı için tahakkuk edecek sistem kullanım bedeli, ilgili şebeke işletmecileri tarafından Enerji Piyasaları İşletme AŞ’ye bildirilir.

Yükümlü elektrik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenen ve YEKDEM’e bedelsiz katkı sayılan elektrik için lisanssız üretim tesisi sahiplerine fatura gönderilmeyecektir.

Bu Yönetmeliğe geçici bir madde eklenmiştir. Bu nedenle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde, üretim tesisi henüz kabul edilmemiş ve ilgili madde kapsamında tasfiyesi yapılacak kişilerce kurulu gücün yüzde 10’u üzerinden başvuruda bulunulması halinde, bağlantı sözleşmesini düzenleyen yazıda beyan edilir ve bağlantı sözleşmesi kesinti imkanı ile bir defaya mahsus ücretlendirilir.

Bunun yerine aynı yönetmeliğin 15 inci fıkrasında yer alan “üretim tesisi yeri için” ibaresinden sonra “30 uncu maddesinin sekizinci fıkrası ile” ibaresi eklenmiştir.

Yine aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili fıkrasında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1’deki listeye tabi projeler ile ‘ÇED’ kararı alınması gereken projeler” ibaresi yer almaktadır. Belgesi” ve “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1’deki listeye tabi projeler ile ‘VIA’ kararı istenen projeler için” ifadesi “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında” olarak değiştirilmiştir.

NTV uygulamasını indir, gelişmelerden haberdar ol

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.