Deprem bölgesinde işten çıkarma yasağı – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Kısa çalışma ödeneği, olağanüstü hal ilan edilen (OHAL) bölgede Çalışma ve Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il ve ilçelerdeki işyerlerine verilecek.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre işten çıkarma fonu; İlgili işyerlerinde uygunluk tespiti beklenmeksizin işverenlerin talebi doğrultusunda uygulanacaktır.

NAKİT KOMİSYON DESTEĞİ VERİLECEK

İş akdi olup da depremin etkisiyle bölgesel kriz nedeniyle sunulan geçici istihdam başvurusuna istinaden yeni hak sahibi olmayanlar ile işyerlerinin kapanması nedeniyle iş ilişkisi feshedilenler ve İşsizlik ödeneğine hak kazanmayanlar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı almıyorlarsa İşsizlik Sigortası Fonundan günlük olarak kesilebilir.

Nakdi ücret desteği olağanüstü hal süresince ödenecek ve kısa çalışma veya işsizlik döneminde daha önce başlamış olabilecek hak kazanma sürelerinin tamamlanmasından sonra ödenecektir. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri de İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak.

TOPLU SÖZLEŞME, GREV VE LOKAT SÜRELERİ UZATILDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile toplu sözleşme, grev ve lokavt sürelerine ilişkin hükümler getirildi. Bu nedenle, olağanüstü hal süresince toplu sözleşme kapsamındaki yetkilerin belirlenmesi, toplu sözleşmelerin akdedilmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, grev ve lokavt sürelerinin uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda işçi ücretlerinden işveren ücretleri
Türkiye’de yerleşik kesinti cezaları ve mevduat kabulü
hakkı olan bankalardan birine 1 ay içinde yatırılacaktır.
OHAL döneminde uzatıldı.

İSTİHDAM KORUMA ÖNLEMLERİ

Kararname ayrıca istihdamı korumaya yönelik bazı önlemler de aldı.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, olağanüstü hal süresince her türlü iş sözleşmesi; Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin dolması, işyerinin kapatılması ve işyerinin kapatılması halleri dışında işveren tarafından iptal edilemez. , her türlü hizmet akdi ve inşaat işlerinin feshi.

Bu hükme aykırı davranan işveren veya işveren vekiline iş ilişkisi sona eren her işçi için fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücret tutarında idarî para cezası verilir.

SAĞLIK GELİŞTİRMELERİ KANUN KAPSAMINDA HARİÇ OLACAK

Kanun Hükmünde Kararname ile sosyal güvenlik konularında alınacak tedbirler kapsamında, olağanüstü hal ilan edilen illerde veya illerde sağlık hizmeti sunucularına ödenen avanslar, kamu maliyesi yönetiminin ilgili hükümlerinden ve avansların 6 Şubat ve sonrasını kapsaması durumunda, olağanüstü hal süresince denetim yasası.

Bu kişilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna (SGK) vermek zorunda oldukları ancak depremin etkisiyle alamadıkları sağlık giderlerinin ödenmesine esas teşkil eden fatura, belge ve ekleri fatura doğrulamasında aranamaz. . Olağanüstü hal süresince faiz, vadesi gelmemiş ödemeler ve sözleşmeden doğan cezai şartlı borçlar SGK tarafından ertelenebilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

gaziantep bayan escort antep escort