AYM’den numara taşıma kararı: Mülkiyet hakkı ihlali sayıldı – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Anayasa Mahkemesi, GSM şirketinin numara taşımaya yaptığı itirazda mülkiyet hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan hükme göre, ulusal numaralandırma planındaki 530 ile 539 arasındaki ön ekler, 1998 yılında Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzalayan bir GSM şirketine verildi.

Şirket faaliyetlerine devam ederken, 2007 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle cep telefonu kullanıcılarına numaralarını değiştirmeden hizmet aldıkları operatörü değiştirme imkanı verildi.

GSM şirketi, yönetmeliğin kendilerine tahsis edilen sınırlı sayıdaki numaraları kullanma hakkını kısıtladığını ve durumun haksız rekabet yarattığını öne sürerek Danıştay’da yürütmenin durdurulması için dava açtı. Danıştay 13. Dairesi davanın reddine karar verdi.

Daire’nin kararının kesinleşmesinin ardından şirket, hukuka aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

İtirazı inceleyen Yargıtay, mülkiyet hakkının 2011’in 20. maddesinde güvence altına alındığını açıkladı. Anayasa’nın 35’inci maddesine itiraz ederek, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı yeniden görüşülmek üzere Danıştay’a gönderdi.

KARARIN GEREKÇESİ

Anayasa Mahkemesi kararında, başvurucu şirkete 25 yıl süre ile tanınan 530 ile 539 arasındaki alan kodlarını kullanma imtiyazının mülkiyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, şirketin mali riskle karşı karşıya kalabileceği belirtildi. bir numara getirme imkanına sahip olmak.

Hak ve hürriyetleri sınırlayan hükümlerin kamu makamları tarafından kapsamlı bir şekilde yorumlanmasının bireyler açısından öngörülemeyen sonuçları olabileceğine dikkat çekilen cümlede, yasama organının Türk anayasal düzeninde hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı kanunlar çıkarma yetkisine sahip olduğu hatırlatıldı. .

“Demokrasilerde hangi hakkın ne ölçüde kısıtlanacağına bürokrasi ya da yargı değil, yasama organları karar verir.” Kararda, mahkemelerin hak ve özgürlükleri sınırlayan kuralların kapsamını geniş yorumlama konusunda çok dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kararda, numara taşınabilirliğine ilişkin düzenlemenin, imtiyaz sözleşmesiyle sağlanan mülkiyet haklarını kısıtlayıcı nitelikte olduğu, idare tarafından resmi bir yasa değil, düzenleyici bir hükme dayanılarak uygulandığı ifade edildi ve şu ifadelere yer verildi: bu, mülkiyet hakkına müdahale anlamına geliyordu.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Sonuç olarak, 2008 yılında yapılan değişiklikten önce, söz konusu kurum idaresinin doğrudan numara taşınabilirliğine ilişkin açık bir yasal çerçeve oluşturmadan bir yönetmelikle uygulamasının, bu nedenle, hükmünün öngörülemeyen geniş bir yorumuna dayandığı sonucuna varılmıştır. mülkiyet hakkına müdahale Anayasa’nın 13. ve 35. maddeleri uygulamasına tabi tutulmuş, müdahalenin kanunilik şartını taşımadığı tespit edilerek, meşru amaç ve ölçülülük olup olmadığı ayrıca değerlendirilmesine gerek görülmemiştir. Anayasa’nın 13. ve 35. maddelerinde öngörülen diğer unsurlar olan kriterlere riayet edilmiş olması, güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmiş sayılması gerekir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

gaziantep bayan escort antep escort