Altın için yeni standartlar belirlendi – Son Dakika Ekonomi Haberleri

0

Piyasada gram altın, Reşat altın ve Hamit altın olarak adlandırılan emtialar için damgalı kıymetli madenler tanımlanmış, standartları belirlenirken yurt içinde ham ve damgalı kıymetli madenleri kimlerin alıp satabileceğine dair kurallar getirilmiştir.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve bazı ikincil kurallar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar No. Türk parasının değerinin korunmasına ilişkin 32 sayılı Kanun uyarınca piyasada gram altın, Reşat altın ve Hamit altın olarak adlandırılan ürünlere “baskılı kıymetli maden” tanımı verildi.

Yönetmelik, Türkiye’de ticareti yapılabilecek ham kıymetli madenler ve preslenmiş kıymetli madenlerin standartlarını belirledi.

Kişilerin ham kıymetli madenlerin ve satın aldıkları standart baskılı kıymetli madenlerin standartlarının kesinliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla yapılan mevzuat kapsamında, Türkiye’de üretilen baskılı kıymetli madenlerin alım satımına ilişkin mevzuat düzenlemesi hazırlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığınca sadece işletme ruhsatı verilecek rafineriler ve Darphane.

Yönetmelik, sadece rafineriler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve Bakanlıkça yetki verilen müesseseler ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen kuyumculuk işletmelerinin standart ham kıymetli madenler ile damgalı kıymetli madenleri alıp satabileceklerini düzenlemektedir.

Benzer şekilde, Darphane ve İstanbul AŞ Borsası tarafından yayımlanan “Rafineriler Listesi”nde yer alan ve yurt dışında yerleşik rafineriler tarafından üretilen işlenmemiş standart kıymetli madenler de alınıp satılabilir.

Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere standart dışı ham kıymetli madenlerin kuyumculuk faaliyeti dışında satışı mümkün olmayacaktır.

Yurt içinde ticareti yapılamayan standart işlenmemiş kıymetli madenler ile damgalı kıymetli madenlerin bu tarihten sonra sadece Darphane, kıymetli maden aracı kurumları, rafineriler ve kuyumculardan satın alınabilmesi için geçiş süreci sağlanmıştır.

Ayrıca değişiklikte ham kıymetli madenlerin yurt dışından gümrük antrepolarına girişi ve serbest bölgede taşınmasına ilişkin bazı hükümlere yer verilmiştir.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yukarıdaki kararına ilişkin olarak, “Kıymetli Madenler Borsa Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ve Kıymetli Maden Aracı Kuruluşlarının Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, metaller ve rafineriler”, “Kararname n. Türk Parasının Kıymetini Korumaya Dair 32 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DEĞERLİ MADENLER İÇİN RAFİNERİ KURULMASI BAKANLIĞIN İZNİ İLE GEREKLİDİR

Anılan düzenleme ile standart ham kıymetli madenler ile baskılı kıymetli madenlerin Darphane tarafından geliştirilecek olan “Kıymetli Madenler Takip Sistemi”ne kaydedilmesi zorunlu hale getirildi.

Kıymetli maden rafinerilerinin kurulması Hazine ve Maliye Bakanlığının iznine tabi tutulmuş, rafinerilerin faaliyetleri ile yükümlülüklerinin gözetim ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar, kullanım izni alınması zorunlu hale getirilerek belirlenmiştir.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı kapsamında kıymetli madenlerin aracı kurumlarca gerçekleştirilen ithalat işlemlerine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelik kapsamında, her standart ham kıymetli metal ithalatı için tedarik edilen 20 kilogram istisnai değerli metal kaliteleri ayrıştırıldı ve altın için 40 kilograma, gümüş için 200 kilograma çıkarıldı.

Standart dışı ham kıymetli madenlerin ithalatında gümrük idarelerine kalibrasyon raporu ibraz etme yükümlülüğü kapsamında bu düzeltme raporları sadece Darphane ve Stamperia dei Marchi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenebilmekte olup, özel yetkili makamlarca oluşturulmaktadır. dahilde işleme rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilen 5 kilograma kadar standart dışı kıymetli maden ithalatı işlemlerine ilişkin olarak, Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre takas odaları kabul edilebilir.

Kıymetli Madenler Borsa Aracı Kuruluşları ile Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları Kurumunun Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları ile Kıymetli Madenlerin Üretimi veya Ticareti ile uğraşan şirketlerin ithalat işlemlerine yeni şartlar getirildi. düzenlenir.

Uygulamada karşılaşılan sorun ve tereddütlerin giderilmesi ve mevzuatın uygulama etkinliğinin artırılması amacıyla çeşitli hükümlerde değişikliğe gidilmiştir.

Kıymetli maden rafinerilerinin gözetim ve denetimine ilişkin yeni yönetmelik uyarınca, rafinerilerde faaliyet izni başvurusu ve hisse devrine ilişkin ücretlerin belirlenmesine ilişkin yönetmelik yayımlandı. Rafinerinin işletme izin belgesi başvuru ücreti 8 milyon TL olarak belirlendi.

NTV uygulamasını indir, gelişmelerden haberdar ol

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.