2 bin TL’yi aşmayan icra dosyaları kapanıyor

0


Gömü ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz Kasım ayında 7420 sayılı poşet yasayla düzenlenen icra takibindeki 2 bin TL’ye kadar alacakların tasfiyesine ilişkin yönetimsel esasları belirledi.

Resmi Gazete’de piyasaya sürülen gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişim yapılmasına dair kanunun geçici 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen tebliğteki bazı hükümler şöyleki:

– 15 Ağustos 2022 itibarıyla İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra takip edeni başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek şahıs olan ve her bir icra dosyası itibarıyla aslolan alacak ve ferileri dâhil icra takip edeni başlatılmış olduğu tarihteki takip talebinde yer edinen takip tutarının 2 bin TL’yi aşmaması halinde icra müdürü, takip talebinde yer edinen aslolan alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanun’un geçici 2’nci maddesi uyarınca dosyanın feragat sebebiyle kapatıldığına dair belge düzenler.

– İcra takip edeni başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek şahıs olan ve her bir icra dosyası itibarıyla aslolan alacak ve ferileri dâhil icra takip edeni başlatılmış olduğu tarihteki takip talebinde yer edinen takip tutarı 2 bin TL’nin üstünde ise 15 Ağustos 2022 zamanı itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar sebebiyle bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altında kalması halinde icra müdürü, dosya kapak hesabı yaparak takip mevzusu alacağın 2 bin TL’ye kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve dosyanın feragat sebebiyle kapatıldığına dair belge düzenler.

– Abonelik Sözleşmesinden Meydana gelen Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takip edeni başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek şahıs olan ve her bir icra dosyası itibarıyla aslolan alacak ve ferileri dâhil icra takip edeni başlatılmış olduğu tarihteki takip talebinde yer edinen takip tutarının 2 bin TL’yi aşmaması ve alacaklı avukatının alacak hakkından feragat etmesi halinde dosya kapatılır.


(*2*)


Etiketler

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

gaziantep bayan escort antep escort